AOTrauma Middle East: Events and courses

 

AOTrauma

AOTrauma Course—Basic Principles of Fracture Management

AOTrauma

AOTrauma Seminar—Managing Pediatric Musculoskeletal Injuries

AOTrauma

AOTrauma Seminar—Foot & Ankle