Events and Courses

Browse all AOTrauma courses, seminars, and online events.

AOTrauma

AOTrauma Seminar —Management of Foot and Ankle Trauma and posttraumatic conditions

AOTrauma

AOTrauma Course—Tibia plateau and Pilon Fractures with specimens

AOTrauma

AOTrauma Course—Basic Principles of Fracture Management for ORP

Denna kurs riktar sig till operationssjuksköterskor (ORP). Kursbeskrivning Denna kurs är upplagd i syfte att ge varje deltagare en fördjupad kunskap om operativ behandling av frakturer enligt AO:s principer. Behandling, patientval och preoperativ planering diskuteras, såväl som uppläggning, drapering och instrumenthantering. Deltagarna får möjlighet att applicera olika fixationstekniker på plastben (praktiska övningar). Kursen uppmuntrar interaktivt deltagande mellan deltagare och en erfaren

AOTrauma

AOTrauma Course—Basic Principles of Fracture Management

Kursbeskrivning Denna grundkurs är upplagd i syfte att ge varje deltagare en gedigen kunskap om operativ behandling av frakturer och pseudartroser enligt AO:s principer. Kursen omfattar filosofin kring absolut och relativ stabilitet i förhållande till mjukdelsskador för alla stora frakturer på respektive extremitetsdel. Behandling, patientval och preooperativ planering diskuteras. Deltagarna får möjlighet att applicera olika fixationstekniker på plastben (praktiska övningar). Komplikationer

AOTrauma

AOTrauma Course—Advanced Principles of Fracture Management

AOTrauma

AOTrauma Course—Paediatric

Participants will learn about current concepts in pediatric fracture management. The indications for, techniques and complications of operative methods will be considered and compared with conservative alternatives. Manage children’s fractures and complications at all ages Understand growth and remodelling Apply principles of elastic nailing and surgical fixation of elbow and physeal fractures Develop a protocol for managing bone and joint infections in children This course is aimed at

AOTrauma

AOTrauma Course—Basic Principles of Fracture Management

AOTrauma

AOTrauma Seminar—Hand Surgery

AOTrauma

AOTrauma Handkurs

Willkommen in Jena Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zum 15. Jenaer AOTrauma-Handkurs begrüßen wir Sie sehr herzlich im Namen des Arbeitskreises Hand der AOTrauma Deutschland im historischen Gebäude der Anatomie Jena. Inhalt des Kurses sind die AO-Prinzipien der Frakturbehandlung angewandt an den Phalangen und der Mittelhand sowohl bei frischen Verletzungen als auch bei Fehlheilung. Da die einzelnen Strukturen an der Hand in engen räumlichen Lageverhältnissen zueinander stehen, werden die

AOTrauma

AOTrauma Course—Advanced Principles of Fracture Management