Events and Courses

Browse all AOTrauma courses, seminars, and online events.

AOTrauma

AOTrauma Course—Basic Principles of Fracture Management

urs katılımcıları kırık tedavisinde temel AO kurallarını öğrenip bu kuralların klinik uygulamalarını göreceklerdir . Olguya dayalı dersler gereksinim duyulan kuramsal bilgilerin aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu derslerle katılımcılar ve eğitmenler arasında karşılıklı iletişimin gelişimini sağlayacaktır.Pratik uygulamalarda şse katılımcılar değişik teknikleri uygulamaları yapacaklardır. Tartışma grupları ise katılımcıların karar verme ve uygulama şeklini belirlemelerine yardımcı olacaktır. Kurs

AOTrauma

AOTrauma Course—Advanced Principles of Fracture Management

Kurs katılımcıları önceden öğrendikleri kırık tedavisi ile ilgili temel prensipleri tekrarlayarak kompleks kırıkların tedavisinde ileri düzeyde kullanımına konsantre olacaklardır. Kurs, değişik cerrahi tekniklerdeki biyolojik prensipleri vurgulayarak mümkün olduğunca minimal hasarlı cerrahi teknikleri öne çıkaracaktır. Kilitli kompresyon plakları ile ileri uygulamaların yanında son jenerasyon kilitli intramedüller çiviler ile tedavi konuları da tartışılarak pratik uygulamalar ile bilgiler

AOTrauma

AOTrauma Course—Basic Principles of Fracture Management

AOTrauma

AOTrauma Masters Seminar—Lower Extremity